Privacy Policy

Alle informatie over wat VSB Nederland B.V. doet moet de gegevens welke u afgeeft,
de pagina’s welke u bezoekt op onze website en over onze aansprakelijkheid over de informatie die wij afgeven op onze website.

Privacy Policy

VSB Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contact of offerte aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VSB Nederland B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvragen.

VSB Nederland B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvragen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VSB Nederland B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op VSB Nederland B.V. geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van VSB Nederland B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Disclaimer voor www.vsbnl.nl VSB Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 70639981), hierna te noemen VSB Nederland B.V., verleent u hierbij toegang tot www.vsbnl.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene in gebruik te nemen. VSB Nederland B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of informatie te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid VSB Nederland B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de tekst onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VSB Nederland B.V.. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VSB Nederland B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VSB Nederland B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VSB Nederland B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten en/of materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.